بررسی وجود حیات در یکی از قمر‌های زحل

8 تیر 1397

بررسی وجود حیات در یکی از قمر‌های زحل

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند «انسلادوس» که ششمین قمر زحل است، بسیاری از عناصر لازم برای زندگی را در خود جای داده است.