رقابت Lunar X Prize بدون جایزه از سر گرفته می‌شود

17 فروردین 1397

رقابت Lunar X Prize بدون جایزه از سر گرفته می‌شود

پس از پایان رقابت Lunar X Prize گوگل بدون برنده، بنیاد X Prize اعلام کرد قصد شروع دوباره این رقابت را دارد.