مجموعه اخبار فضایی

7 فروردین 1397

مجموعه اخبار فضایی

درخواست مجوز شرکت OneWeb برای ۱۲۰۰ ماهواره جدید / بررسی ارتباط بین تعمیر ماهواره‌ها و زباله‌های فضایی توسط سازمان فضایی اروپا / تخصیص بودجه به استارت‌آپ‌های فضایی ژاپن / آماده شدن شرکت Exos Aerospace برای اولین پرتاب زیرمداری