با آخرین پرتاب ماهواره‌بر سویوز، تعداد ماهواره‌های منظومه MEO شرکت O3b به عدد ۱۶ رسید

19 اسفند 1396

با آخرین پرتاب ماهواره‌بر سویوز، تعداد ماهواره‌های منظومه MEO شرکت O3b به عدد ۱۶ رسید

ماهواره‌بر سویوز که روز جمعه از پایگاه پرتاب گویان فرانسه به فضا پرتاب شد، ۴ ماهواره مخابراتی ۷۰۰ کیلوگرمی شرکت SES را به مدار MEO فرستاد.