برگزاری کنفرانس فضایی برای مدیریت آب با مدیریت سازمان ملل در پاکستان

16 اسفند 1396

برگزاری کنفرانس فضایی برای مدیریت آب با مدیریت سازمان ملل در پاکستان

هفته گذشته بیش از صد نفر از کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان، سهام‌داران و محققین از سرتاسر جهان برای شرکت در کنفرانسی با موضوع استفاده از فناوری فضایی برای مدیریت منابع آبی، در شهر اسلام‌آباد پاکستان حضور یافتند.