امید به زندگی در سیاره سرخ زنده شد

12 اسفند 1396

امید به زندگی در سیاره سرخ زنده شد

اگر چشم‌انداز زندگی در مریخ یک آونگ بود، این آونگ اکنون دوباره به سمت "مطلوب" برگشته است.