ناسا یک ماهواره پیشرفته هواشناسی به فضا پرتاب کرد

13 اسفند 1396

ناسا یک ماهواره پیشرفته هواشناسی به فضا پرتاب کرد

ناسا روز پنجشنبه، یکی دیگر از پیشرفته‌ترین ماهواره‌های هواشناسی را به فضا پرتاب کرد که ماموریت آن پوشش بخش غربی آمریکا است.