12 خرداد 1399

مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند در کشور راه‌اندازی می‌شود

قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی برای سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در دنیا (ITS) به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد. طرحی که رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مناسب شهروندی را هدف گرفته است اما تحقق حمل‌ونقل هوشمند بدون تامین زیرساخت‌های آن میسر نیست. زیرساخت‌هایی از جنس فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات. در ایران هم قرار است این کار با ایجاد «مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند» محقق شود.

مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند در کشور راه‌اندازی می‌شود