7 خرداد 1399

شتاب‌دهنده‌ها صنعت خودرو را متحول می‌کنند

صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع پر چالش و بحث‌برانگیز این روزهای کشور است. صنعتی که نتوانسته پا به پای علم روز و تحولات جهانی گام بردارد. اما این صنعت کاربردی هم مانند دیگر صنایع موجود در کشور تنها یک راه برای هم‌گام شدن با نیارهای امروز دارد و آن هم پیوستن به زیست‌بوم فناوری و نوآوری است.

 شتاب‌دهنده‌ها صنعت خودرو را متحول می‌کنند