7 خرداد 1399 در همایشی با حضور شرکت‌های دانش بنیان:

نحوه بهره‌مندی شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات نظام وظیفه بررسی شد

انواع تسهیلات نظام وظیفه در نظر گرفته شده و شرایط شرکت‌ها و افراد مناسب جهت استفاده از این تسهیلات، موضوع پرسش های مکرر شرکت های دانش بنیان از مسئولین این حوزه است. بر این اساس یک همایش بزرگ مجازی با حضور نمایندگان این شرکت ها برگزار شد تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

نحوه بهره‌مندی شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات نظام وظیفه بررسی شد